Nasza pieczęć

Strona parafii rzymskokatolickiej
pw. św. Michała Archanioła
w Witoszynie

Witamy na stronie naszej parafii! Znaleźć tu można informacje o niej samej, o naszym patronie, duszpasterzach, a także aktualności związane z życiem parafii, które regularnie umieszczane będą na stronie obok. By dowiedzieć się więcej, wystarczy kliknąć jedną z zakładek po lewej stronie księgi, by przejść do wybranego działu.

Ważne Informacje

Dowiedz się więcej o naszej parafii, czasie i miejscu prowadzonych nabożeństw, a także o sposobach kontaktu z nami, klikając tutaj lub wybierając zakładkę "O Parafii" po lewej stronie księgi.

Ogłoszenia duszpasterskie

28 niedziela zwykła, 11 października 2020 r.


Dzisiaj, w Dniu Papieskim, wspieramy naszymi ofiarami młodzież Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.

Serdecznie zapraszam na różaniec, który odmawiamy przed każdą mszą w kościele.

W piątek w Wymiarkach o 16:30 dzieci i młodzież odmawiają wspólnie różaniec.

Od soboty msze św. w Lutynce sprawowane są o 15:30.

Za tydzień wspominać będziemy św. Łukasza Ewangelistę, patrona Służby Zdrowia. To wspaniała okazja, by naszą modlitwą otoczyć lekarzy, pielęgniarki i cały personel medyczny w tym trudnym czasie posługi.

W najbliższym tygodniu wszystkie rodziny otrzymają doroczny list wraz z kartkami na wypominki.

W sprawach kancelaryjnych – proszę o wcześniejszy telefon.

Proszę o przestrzeganie reżimu sanitarnego. Informuję, że wszystkie kościoły w naszej parafii zostały poddane procesowi dezynfekcji (stąd odmienny zapach). Bardzo proszę o niepozostawianie w ławkach żadnych chusteczek, masek ani jakichkolwiek przedmiotów osobistych. Proszę także o usunięcie książeczek – a wszystko to po to, by z tygodnia na tydzień można było specjalnie zakupionym preparatem grzybo-,wiruso- i bakteriobójczy przetrzeć miejsca w kościele. Przy wejściu do kościołów umieszczono stojaki z medycznym płynem do dezynfekcji rąk.

Wieści z parafii

Msze św. z Jasnej Góry przez Internet 26.04.2020

W czasach jak dzisiaj, kiedy możliwość uczestnictwa w mszach św. pozostaje utrudniona, pragnę zaprosić wiernych do odwiedzenia transmisji online prosto z Jasnej Góry, udostępnianych na żywo na kanale YouTube Klasztoru Ojców Paulinów. Wystarczy kliknąć [tutaj].

Z Zarządzenia Biskupa zielongórsko-gorzowskiego 28.03.2020

Z Zarządzenia Biskupa zielongórsko-gorzowskiego podczas epidemii

 1. Wierni mogą korzystać z dyspensy od obowiązku uczestniczenia we Mszy św. do odwołania;
 2. Odwołane są nabożeństwa Drogi Krzyżowej odprawiane publicznie;
 3. We Mszy św. może uczestniczyć maksymalnie 5 osób (nie licząc posługujących), w pierwszej kolejności uczestnikami są zamawiający intencję mszalną;
 4. W przypadku większej ilości wiernych przybyłych na Eucharystię, należy udzielić Komunii św. tym, którzy nie będą mogli wziąć udziału we Mszy św.;
 5. Można wystawić Najświętszy Sakrament do adoracji jeśli są wierni i będą się przed Nim modlić;
 6. Wierni w kościele winni zajmować miejsca jak najbardziej oddalone od siebie; znak pokoju przekazuje się przez skinienie głowy; Komunia św. jest udzielana na rękę;
 7. Wszystkie modlitwy kończy się Suplikacjami;
 8. Sakrament pokuty udzielany jest po wcześniejszym telefonicznym umówieniu;
 9. Nie ma możliwości udzielenia rozgrzeszenia ogólnego;
 10. W czasie epidemii nie ma spowiedzi z udziałem księży z dekanatu;
 11. Zaleca się odłożenie sakramentu chrztu (poza wypadkiem niebezpieczeństwa śmierci);
 12. Komunii św. „na wezwanie” w domu chorego udziela się w przy użyciu rękawiczek ochronnych oraz w masce ochronnej;
 13. Sprawy kancelaryjne załatwiane są po uprzednim telefonicznym kontakcie.
 14. W żadnej okoliczności związanej z życiem religijnym NIE MOŻE uczestniczyć osoba odbywająca kwarantannę;
 15. Sprawy kancelaryjne załatwiane są po uprzednim telefonicznym kontakcie.
Zamknij
Zamknij