Nasza pieczęć

Strona parafii rzymskokatolickiej
pw. św. Michała Archanioła
w Witoszynie

Witamy na stronie naszej parafii! Znaleźć tu można informacje o niej samej, o naszym patronie, duszpasterzach, a także aktualności związane z życiem parafii, które regularnie umieszczane będą na stronie obok. By dowiedzieć się więcej, wystarczy kliknąć jedną z zakładek po lewej stronie księgi, by przejść do wybranego działu.

Ważne Informacje

Dowiedz się więcej o naszej parafii, czasie i miejscu prowadzonych nabożeństw, a także o sposobach kontaktu z nami, klikając tutaj lub wybierając zakładkę "O Parafii" po lewej stronie księgi.

Ogłoszenia duszpasterskie

29 niedziela zwykła, 20 października 2019 r.


Serdecznie dziękuję za ofiary składane dzisiaj na działalność misyjną Kościoła.

Rozpoczynający się tydzień jest w Kościele powszechnym Tygodniem Misyjnym. Odpowiadając na prośbę Papieża Franciszka – poświęćmy temu dziełu naszą modlitwę, dar serca a także znoszone w pokorze trudy życia, choroby i cierpienia.

Dziękując dzieciom i młodzieży za zaangażowanie i udział w piątkowych mszach – zapraszam pozostałych uczniów do wspólnej modlitwy.

Kończy się czas zapisywania młodzieży do bierzmowania. Kto nie dopełnił tego obowiązku, może to uczynić do końca bieżącego tygodnia.

Ufam, że dotarły co naszych Parafian listy i kartki na wypominki. Jeśli zdarzyło się, że ktoś nie otrzymał przesyłki, proszę podejść do zakrystii. Można ją odebrać osobiście. Przy wyjściu z kościoła są też dodatkowe kartki na wypominki.

W uroczystość Wszystkich Świętych porządek nabożeństw będzie następujący: w konińskim kościele wypominki od godziny 9:00, później msza o 9:30 a po mszy modlitwy na cmentarzu. W Witoszynie na cmentarzu komunalnym wypominki o 11:30, o 12:00 Msza św. i bezpośrednio po mszy procesja na cmentarzu. Msze św. w tym dniu sprawowane będą za polecanych wypominkach.

W Dzień Zaduszny – w Witoszynie na cmentarzu msza o 10:00 (nie będzie w tym dniu mszy w kościele), w Lutynce msza o 15:30, w Wymiarkach o 17:00 i w Koninie o 18:30.

Wieści z parafii

Komunikat RODO 18.11.2018r.

W związku z wejściem w życie unijnych regulacji prawnych tzw. RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) informujemy, że wszelkie dokumenty wydawane w kancelarii parafialnej:

  • metryki chrztu
  • zaświadczenia do pełnienia funkcji chrzestnego
  • inne dokumenty

będą wydawane  tylko osobom pełnoletnim, których dokument dotyczy  (po okazaniu dokumentu tożsamości).

Wydawanie dokumentów innym osobom
(żonie, mężowi, rodzicowi...)

Dokumenty może również odebrać w imieniu zainteresowanej osoby inna pełnoletnia osoba, jeżeli przedstawi w kancelarii parafialnej pisemne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo to nie może być jednak jakiekolwiek, lecz winno być sporządzone zgodnie z zasadami prawa cywilnego – a zatem posiadać miejsce i datę wystawienia, własnoręczny podpis osoby udzielającej pełnomocnictwa oraz jej dane.  Dla przykładu bez pisemnego pełnomocnictwa żona nie będzie już mogła odebrać dokumentu dla męża i odwrotnie, rodzic dla dorosłego dziecka itd.

Wydawanie dokumentów drogą pocztową

Jeżeli jakaś osoba, która mieszka bardzo daleko np. za granicą  i chciałaby otrzymać dokument pocztą, powinna udać się do swojego księdza proboszcza (ewentualnie kapłana z Polskiej Misji Katolickiej – jeśli mieszka za granicą), który w jej imieniu wystosuje pismo do naszej parafii. Po otrzymaniu pisma wystawimy dokument i odeślemy pocztą poleconą do tegoż kapłana, który następnie przekaże dokument osobie zainteresowanej.

Wydawanie dokumentów osobom małoletnim

Dla osób małoletnich dokument odbierają osobiście tylko ich rodzice (lub opiekunowie prawni).

Zamknij
Zamknij