Nasza pieczęć

Strona parafii rzymskokatolickiej
pw. św. Michała Archanioła
w Witoszynie

Witamy na stronie naszej parafii! Znaleźć tu można informacje o niej samej, o naszym patronie, duszpasterzach, a także aktualności związane z życiem parafii, które regularnie umieszczane będą na stronie obok. By dowiedzieć się więcej, wystarczy kliknąć jedną z zakładek po lewej stronie księgi, by przejść do wybranego działu.

Ważne Informacje

Dowiedz się więcej o naszej parafii, czasie i miejscu prowadzonych nabożeństw, a także o sposobach kontaktu z nami, klikając tutaj lub wybierając zakładkę "O Parafii" po lewej stronie księgi.

Ogłoszenia duszpasterskie

Trzecia Niedziela zwykła, 26 stycznia 2020 r.


Konin: Dziękuję za złożone ofiary na cmentarz parafialny.

Z racji trwającej jeszcze kolędy odwiedziny chorych będą w drugim tygodniu lutego. Comiesięczne spotkania Róż Żywego Różańca będzie także w drugą niedzielę lutego.

W najbliższą sobotę w Wymiarkach msza św. dziękczynna za wszystkich, którzy przyjęli Chrystusowe błogosławieństwo w czasie kolędy.

Najbliższa niedziela jest świętem Matki Boskiej Gromnicznej. Bardzo proszę przynieść ze sobą gromnice. Tych, którzy chcieliby zakupić piękną woskową świecę informuję, że przed mszą w zakrystii będą do nabycia gromnice.

W okresie trwania kolędy:

 • nie ma mszy w tygodniu;
 • godziny mszy w soboty i niedziele pozostają bez zmian;
 • nagłe potrzeby (sakrament chorych, sprawy związane z pogrzebem) można załatwić po wcześniejszym telefonicznym zapowiedzeniu;
 • pogrzeby mogą być sprawowane o 9:00
 • proszę nie planować organizacji pogrzebu na soboty.

W najbliższym tygodniu odwiedzę Parafian:

 • w poniedziałek, 27 styczeń, 10:00 – Wymiarki, ul. POLNA, OSIEDLE LEŚNIKÓW
 • we wtorek, 28 styczeń, od 10:00 – Wymiarki, ul. JODŁOWA, SOSNOWA, KASZTANOWA
 • we środę, 29 styczeń, od 10:00 – Konin: 38, 36, 35, 33, 32, 140, 139, 31, 30, 29, 27, 26, 25, 24, 23, 21, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 7, 5, 4, 2, 1
 • we czwarek, 30 styczeń, od 10:00 – Konin: 130, 129, 128, 127, 126, 123, 122, 121, 120, 119, 81, 83, 118, 85, 86, 88, 89, 90E, 91, 92, 93A, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 104, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 117
 • w piątek, 31 styczeń, od 10:00 – Konin: 80, 78, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 63, 62, 61, 59, 58, 56, 53, 51A, 51, 50, 49, 48A, 46, 45, 44, 43AiB, 43, 41, 40, 39
 • w sobotę, 1 luty, od 9:30 – Konin: 144, 145, 146, 147, 148

W tym roku kolędę rozpoczynam od ostatniego numeru na danej ulicy czy miejscowości.

Wieści z parafii

Komunikat RODO 18.11.2018r.

W związku z wejściem w życie unijnych regulacji prawnych tzw. RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) informujemy, że wszelkie dokumenty wydawane w kancelarii parafialnej:

 • metryki chrztu
 • zaświadczenia do pełnienia funkcji chrzestnego
 • inne dokumenty

będą wydawane  tylko osobom pełnoletnim, których dokument dotyczy  (po okazaniu dokumentu tożsamości).

Wydawanie dokumentów innym osobom
(żonie, mężowi, rodzicowi...)

Dokumenty może również odebrać w imieniu zainteresowanej osoby inna pełnoletnia osoba, jeżeli przedstawi w kancelarii parafialnej pisemne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo to nie może być jednak jakiekolwiek, lecz winno być sporządzone zgodnie z zasadami prawa cywilnego – a zatem posiadać miejsce i datę wystawienia, własnoręczny podpis osoby udzielającej pełnomocnictwa oraz jej dane.  Dla przykładu bez pisemnego pełnomocnictwa żona nie będzie już mogła odebrać dokumentu dla męża i odwrotnie, rodzic dla dorosłego dziecka itd.

Wydawanie dokumentów drogą pocztową

Jeżeli jakaś osoba, która mieszka bardzo daleko np. za granicą  i chciałaby otrzymać dokument pocztą, powinna udać się do swojego księdza proboszcza (ewentualnie kapłana z Polskiej Misji Katolickiej – jeśli mieszka za granicą), który w jej imieniu wystosuje pismo do naszej parafii. Po otrzymaniu pisma wystawimy dokument i odeślemy pocztą poleconą do tegoż kapłana, który następnie przekaże dokument osobie zainteresowanej.

Wydawanie dokumentów osobom małoletnim

Dla osób małoletnich dokument odbierają osobiście tylko ich rodzice (lub opiekunowie prawni).

Zamknij
Zamknij