Nasza pieczęć

Strona parafii rzymskokatolickiej
pw. św. Michała Archanioła
w Witoszynie

Witamy na stronie naszej parafii! Znaleźć tu można informacje o niej samej, o naszym patronie, duszpasterzach, a także aktualności związane z życiem parafii, które regularnie umieszczane będą na stronie obok. By dowiedzieć się więcej, wystarczy kliknąć jedną z zakładek po lewej stronie księgi, by przejść do wybranego działu.

Ważne Informacje

Dowiedz się więcej o naszej parafii, czasie i miejscu prowadzonych nabożeństw, a także o sposobach kontaktu z nami, klikając tutaj lub wybierając zakładkę "O Parafii" po lewej stronie księgi.

Ogłoszenia duszpasterskie

19 niedziela zwykła, 11 sierpnia 2019 r.


Słowa wdzięczności kieruję do wspierających KUL i IFT w Zielonej Górze.

We czwartek 15 sierpnia uroczystość Wniebowzięcia NMP. Porządek liturgiczny, jak w niedzielę. Proszę o przyniesienie do kościoła wiązanek ziół i kwiatów. Ofiary jakie złożymy w tym dniu przeznaczone są – zgodnie z prośbą Biskupa – na pomoc najuboższym parafiom naszej diecezji. W tym tygodniu, ze względu na uroczystość, kancelaria będzie nieczynna.

Zachęcam sołectwa naszej parafii do udziału w Dożynkach Parafialnych i Gminnych. Odbędą się one w tym roku w Koninie Żagańskim w sobotę, 24 sierpnia. Bardzo proszę o wykonanie prac na konkurs dożynkowy.

WYMIARKI: W najbliższą niedzielę po mszy w Wymiarkach spotkanie wszystkich, którzy chcieliby pomóc w przygotowaniu odpustu w Wymiarkach. Zachęcam do zaangażowania się.

Wszystkim Solenizantkom i Solenizantom tego tygodnia, wśród których jest biskup senior, Stefan Regmunt, składam szczere życzenia wszelkich łask i Bożego błogosławieństwa.

Wieści z parafii

Komunikat RODO 18.11.2018r.

W związku z wejściem w życie unijnych regulacji prawnych tzw. RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) informujemy, że wszelkie dokumenty wydawane w kancelarii parafialnej:

  • metryki chrztu
  • zaświadczenia do pełnienia funkcji chrzestnego
  • inne dokumenty

będą wydawane  tylko osobom pełnoletnim, których dokument dotyczy  (po okazaniu dokumentu tożsamości).

Wydawanie dokumentów innym osobom
(żonie, mężowi, rodzicowi...)

Dokumenty może również odebrać w imieniu zainteresowanej osoby inna pełnoletnia osoba, jeżeli przedstawi w kancelarii parafialnej pisemne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo to nie może być jednak jakiekolwiek, lecz winno być sporządzone zgodnie z zasadami prawa cywilnego – a zatem posiadać miejsce i datę wystawienia, własnoręczny podpis osoby udzielającej pełnomocnictwa oraz jej dane.  Dla przykładu bez pisemnego pełnomocnictwa żona nie będzie już mogła odebrać dokumentu dla męża i odwrotnie, rodzic dla dorosłego dziecka itd.

Wydawanie dokumentów drogą pocztową

Jeżeli jakaś osoba, która mieszka bardzo daleko np. za granicą  i chciałaby otrzymać dokument pocztą, powinna udać się do swojego księdza proboszcza (ewentualnie kapłana z Polskiej Misji Katolickiej – jeśli mieszka za granicą), który w jej imieniu wystosuje pismo do naszej parafii. Po otrzymaniu pisma wystawimy dokument i odeślemy pocztą poleconą do tegoż kapłana, który następnie przekaże dokument osobie zainteresowanej.

Wydawanie dokumentów osobom małoletnim

Dla osób małoletnich dokument odbierają osobiście tylko ich rodzice (lub opiekunowie prawni).

Zamknij
Zamknij