Nasza pieczęć

Strona parafii rzymskokatolickiej
pw. św. Michała Archanioła
w Witoszynie

Witamy na stronie naszej parafii! Znaleźć tu można informacje o niej samej, o naszym patronie, duszpasterzach, a także aktualności związane z życiem parafii, które regularnie umieszczane będą na stronie obok. By dowiedzieć się więcej, wystarczy kliknąć jedną z zakładek po lewej stronie księgi, by przejść do wybranego działu.

Ważne Informacje

Dowiedz się więcej o naszej parafii, czasie i miejscu prowadzonych nabożeństw, a także o sposobach kontaktu z nami, klikając tutaj lub wybierając zakładkę "O Parafii" po lewej stronie księgi.

Ogłoszenia duszpasterskie

30 niedziela zwykła, 27 października 2019 r.


Raz jeszcze serdecznie dziękuję za Waszą troskę o materialne potrzeby kościołów naszej Parafii.

We czwartek ostatnie nabożeństwa różańcowe w październiku. Pamiętajmy jednak, że różaniec jest tą potężną siłą, która potrafi poruszyć niebo i ziemię, siłą, której boi się zło. Odmawiajmy co dnia choć cząstkę różańca. Bądźmy z Maryją bliżej Jezusa!

W piątek uroczystość Wszystkich Świętych.  O 9:00 w Koninie wypominki i okazja do spowiedzi.  O 9:30 msza św., a bezpośrednio po mszy modlitwy na cmentarzu.  O godzinie 11:30 w Witoszynie wypominki, o 12:00 msza św., a po niej procesja po cmentarzu

W sobotę, Dzień zaduszny, wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. Msza św. o 10:00 na cmentarzu w Witoszynie, o 15:30 w Lutynce, o 17:00 w Wymiarkach a o 18:30 w Koninie Żagańskim.

Okazja do spowiedzi przed listopadowymi uroczystościami we środę o 15:30 w Witoszynie, a o 16:45 w Wymiarkach.

W tym tygodniu dzień imienin Biskupa Tadeusza Lityńskiego. Pamiętajmy o Solenizancie w naszych modlitwach.

Wieści z parafii

Komunikat RODO 18.11.2018r.

W związku z wejściem w życie unijnych regulacji prawnych tzw. RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) informujemy, że wszelkie dokumenty wydawane w kancelarii parafialnej:

  • metryki chrztu
  • zaświadczenia do pełnienia funkcji chrzestnego
  • inne dokumenty

będą wydawane  tylko osobom pełnoletnim, których dokument dotyczy  (po okazaniu dokumentu tożsamości).

Wydawanie dokumentów innym osobom
(żonie, mężowi, rodzicowi...)

Dokumenty może również odebrać w imieniu zainteresowanej osoby inna pełnoletnia osoba, jeżeli przedstawi w kancelarii parafialnej pisemne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo to nie może być jednak jakiekolwiek, lecz winno być sporządzone zgodnie z zasadami prawa cywilnego – a zatem posiadać miejsce i datę wystawienia, własnoręczny podpis osoby udzielającej pełnomocnictwa oraz jej dane.  Dla przykładu bez pisemnego pełnomocnictwa żona nie będzie już mogła odebrać dokumentu dla męża i odwrotnie, rodzic dla dorosłego dziecka itd.

Wydawanie dokumentów drogą pocztową

Jeżeli jakaś osoba, która mieszka bardzo daleko np. za granicą  i chciałaby otrzymać dokument pocztą, powinna udać się do swojego księdza proboszcza (ewentualnie kapłana z Polskiej Misji Katolickiej – jeśli mieszka za granicą), który w jej imieniu wystosuje pismo do naszej parafii. Po otrzymaniu pisma wystawimy dokument i odeślemy pocztą poleconą do tegoż kapłana, który następnie przekaże dokument osobie zainteresowanej.

Wydawanie dokumentów osobom małoletnim

Dla osób małoletnich dokument odbierają osobiście tylko ich rodzice (lub opiekunowie prawni).

Zamknij
Zamknij