Nasza pieczęć

Strona parafii rzymskokatolickiej
pw. św. Michała Archanioła
w Witoszynie

Witamy na stronie naszej parafii! Znaleźć tu można informacje o niej samej, o naszym patronie, duszpasterzach, a także aktualności związane z życiem parafii, które regularnie umieszczane będą na stronie obok. By dowiedzieć się więcej, wystarczy kliknąć jedną z zakładek po lewej stronie księgi, by przejść do wybranego działu.

Ważne Informacje

Dowiedz się więcej o naszej parafii, czasie i miejscu prowadzonych nabożeństw, a także o sposobach kontaktu z nami, klikając tutaj lub wybierając zakładkę "O Parafii" po lewej stronie księgi.

Ogłoszenia duszpasterskie

7 niedziela zwykła, 23 lutego 2020 r.


KONIN: Wychodząc z kościoła dobrowolnym datkiem wspieramy cmentarz parafialny.

W poniedziałek i wtorek dzieci i młodzież naszej szkoły przeżywać będą rekolekcje przygotowujące do Wielkiego Postu. Zakończenie rekolekcji we środę podczas każdej mszy św.

Najbliższa środa rozpoczyna czas Wielkiego Postu. Msze św. o 16:00 w Witoszynie, o 17:00 w Wymiarkach i o 18:15 w Koninie. Dzieci i młodzież przychodzą obowiązkowo, by otrzymać błogosławieństwo na zakończenie rekolekcji. W Środę Popielcową obowiązuje post ścisły, odnoszący się tak co do ilości jak i jakości przyjmowanych pokarmów. Ofiary składane podczas mszy przeznaczamy na Dom Księży Emerytów w Zielonej Górze.

Proszę o przekazanie 1% z podatku na rzecz Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo działającego przy naszej Parafii.

Każdy piątek Wielkiego Postu jest dniem pokutnym. Oprócz wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych, osobistych wyrzeczeń gromadzimy się na w tym dniu na nabożeństwie Drogi Krzyżowej. W tym roku w każdy piątek porządek nabożeństw będzie następujący: o 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia i Droga Krzyżowa w Witoszynie a po niej msza św., o 16:30 Droga Krzyżowa w Wymiarkach i bezpośrednio po niej msza św. i o 18:00 Droga Krzyżowa w Koninie Żagańskim a po niej msza św. (nie będzie w Koninie drogi krzyżowej i mszy w sobotę). Do udziału w nabożeństwie drogi krzyżowej zobowiązani są kandydaci do bierzmowania. Za pobożny udział w tym nabożeństwie Kościół udziela odpustu zupełnego.

Gorzkie Żale śpiewamy w niedziele wielkiego postu po mszach. Proszę zabrać ze sobą książeczki.

W związku z nowymi zasadami przygotowania dzieci i młodzieży do sakramentów świętych, przypomnę, że dzieci klasy II przychodzą (poza niedzielami) na msze razem z dziećmi klas III [w Koninie we czwartek na 16:00] w Witoszynie lub w Wymiarkach w piątki. Uczniowie dla VII i VIII przygotowujących się do bierzmowania (poza niedzielami) w piątki w dowolnym kościele. Po nabożeństwie uczestnicy potwierdzają obecność podpisem na otrzymanym druku.

Wieści z parafii

Komunikat RODO 18.11.2018r.

W związku z wejściem w życie unijnych regulacji prawnych tzw. RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) informujemy, że wszelkie dokumenty wydawane w kancelarii parafialnej:

  • metryki chrztu
  • zaświadczenia do pełnienia funkcji chrzestnego
  • inne dokumenty

będą wydawane  tylko osobom pełnoletnim, których dokument dotyczy  (po okazaniu dokumentu tożsamości).

Wydawanie dokumentów innym osobom
(żonie, mężowi, rodzicowi...)

Dokumenty może również odebrać w imieniu zainteresowanej osoby inna pełnoletnia osoba, jeżeli przedstawi w kancelarii parafialnej pisemne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo to nie może być jednak jakiekolwiek, lecz winno być sporządzone zgodnie z zasadami prawa cywilnego – a zatem posiadać miejsce i datę wystawienia, własnoręczny podpis osoby udzielającej pełnomocnictwa oraz jej dane.  Dla przykładu bez pisemnego pełnomocnictwa żona nie będzie już mogła odebrać dokumentu dla męża i odwrotnie, rodzic dla dorosłego dziecka itd.

Wydawanie dokumentów drogą pocztową

Jeżeli jakaś osoba, która mieszka bardzo daleko np. za granicą  i chciałaby otrzymać dokument pocztą, powinna udać się do swojego księdza proboszcza (ewentualnie kapłana z Polskiej Misji Katolickiej – jeśli mieszka za granicą), który w jej imieniu wystosuje pismo do naszej parafii. Po otrzymaniu pisma wystawimy dokument i odeślemy pocztą poleconą do tegoż kapłana, który następnie przekaże dokument osobie zainteresowanej.

Wydawanie dokumentów osobom małoletnim

Dla osób małoletnich dokument odbierają osobiście tylko ich rodzice (lub opiekunowie prawni).

Zamknij
Zamknij