Wszystko o parafii

Strona parafii rzymskokatolickiej
pw. św. Michała Archanioła
w Witoszynie

Wybierz jeden z rozdziałów poniżej:

Nasz Patron - Archanioł Michał

owódca zastępów niebieskich, patron policjantów, żołnierzy, małych dzieci, a także pielgrzymów - Archanioł Michał sprawuję pieczę również nad rzemiosłem złotników oraz rytowników, gdyż złoto stanowi symbol dobrych uczynków, które święty odmierza przy pomocy swej wagi.

iezmiennie zwycięski w walce z szatanem, uzbrojony w swój płomienny miecz, Archanioł Michał dzierży również tarczę uwiecznianą nierzadko na ilustracjach opatrzoną napisem "Quis ut Deus" - "Któż jak Bóg". Słowa te Książę Niebiańskiej Armii wykrzyczał na wieść o buncie Lucyfera i to od nich wywodzi się jego hebrajskie imię - Mika'el.

atron naszej parafii jest źródłem cierpliwości i szczęścia. Stoi na straży sprawiedliwości i daje wsparcie uciśnionym.

Prośba do św. Michała Archanioła


Święty Michale Archaniele
broń nas w walce.
Przeciw niegodziwości
i zasadzkom złego ducha
bądź naszą obroną.
Niech go Bóg pogromi,
pokornie prosimy.
A Ty, Książę wojska niebieskiego
szatana i inne duchy złe,
które na zgubę dusz
krążą po świecie,
mocą Bożą strąć do piekła.
Amen.