Sakramenty

Strona parafii rzymskokatolickiej
pw. św. Michała Archanioła
w Witoszynie

Wybierz jeden z rozdziałów poniżej:

Chrzest Święty

hrzest Święty - pierwszy i najważniejszy sakrament. Tradycja Kościoła i mądrość jego zbawczego posługiwania przekonują, że do doświadczenia skutków chrztu świętego należy się odpowiednio przygotować. Z racji powszechnego udzielania chrztu dzieciom, obowiązek ten zostaje przeniesiony na rodziców i chrzestnych. Tym bardziej, że rodzice i chrzestni są postrzegani jako reprezentanci wspólnoty Kościoła, którzy składają odpowiednie gwarancje, zwłaszcza przez świadectwo życia, że w osobistym życiu dziecka, dokona się prawdziwy i pełny rozwój wiary.

Przygotowanie do chrztu obejmuje:

 • prośbę o udzielenie chrztu - którą wyrażają osobiście rodzice dziecka podczas spotkania w kancelarii z proboszczem. Podczas tego spotkania ma miejsce pierwsza katecheza chrzcielna;
 • dokonanie urzędowego zapisu w księdze zgłoszeń chrztu - na podstawie: odpisu aktu chrztu z USC, aktu małżeństwa rodziców oraz danych personalnych rodziców i chrzestnych np. na podstawie dowodu osobistego;
 • spotkanie z rodzicami i chrzestnymi - na które rodzice chrzestni powinni dostarczyć zaświadczenia kwalifikujące ich do roli chrzestnych. Spotkanie to jest zarazem okazją do omówienia liturgii chrztu.

Kościół stawia przed chrzestnymi następujące wymagania (por. kan.874):

 • powinni być wybrani przez rodziców dziecka lub przyjmującego chrzest;
 • powinni wyrazić gotowość podjęcia się tego zadania;
 • powinni mieć ukończone 16 lat;
 • być praktykującymi katolikami i przyjąć już sakrament bierzmowania;
 • prowadzić życie eucharystyczne;
 • żyć zgodnie z wiarą;
 • być wolnymi od zaciągnięcia kary kościelnej np. ekskomuniki za przerwanie ciąży;
 • powinni nie być rodzicami naturalnymi dziecka.

ymagania kanoniczne jasno wskazują, że zdecydowanie nie należy wybierać na chrzestnych ludzi przypadkowo wybranych lub przygodnych, kierując się względami towarzyskimi. Kościół przypomina, że nie można dopuszczać do pełnienia tego urzędu osób żyjących bez ślubu kościelnego.